1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova UNCE 204021 - UNCE/MED/016
tstopka 04.04.2018

Seznam publikací

Vybrané úspěchy:

Souhrnný přehled 10 nejvýznamnějších publikačních výstupů v letech 2014 - 2017:

Alvarez-Saavedra M, De Repentigny Y, Lagali PS, Raghu Ram EV, Yan K, Hashem E, Ivanochko D, Huh MS, Yang D, Mears AJ, Todd MA, Corcoran CP, Bassett EA, Tokarew NJ, Kokavec J, Majumder R, Ioshikhes I, Wallace VA, Kothary R, Meshorer E, Stopka T, Skoultchi AI, Picketts DJ. Snf2h-mediated chromatin organization and histone H1 dynamics govern cerebellar morphogenesis and neural maturation. Nat Commun. 2014 Jun 20;5:4181. (IF 12.001), popisuje vytvoření a studium transgenních myších modelů, jež vedly k objasnění chromatinové regulace v kmenových buňkách mozku; spolupráce CZ-CAN-USA

Basova P, Pospisil V, Savvulidi F, Burda P, Vargova K, Stanek L, Dluhosova M, Kuzmova E, Jonasova A, Steidl U, Laslo P, Stopka T. Aggressive acute myeloid leukemia in PU.1/p53 double-mutant mice. Oncogene. 2014 Sep 25;33(39):4735-45. doi: 10.1038/onc.2013.414. (IF 7.632), popisuje vytvoření unikátního modelu leukemie v myši; spolupráce CZ-USA-UK

KLANOVA, Magdalena, LORKOVA, Lucie, VIT Ondrej, MASWABI, Bokang, MOLINSKY, Jan, POSPISILOVA, Jana, MAVIS, Cory, LATECKOVA, Lucie, KULVAIT, Vojtech, VEJMELKOVA, Dana, JAKSA, Radek, HERNANDEZ-ILIZARITURRI, Francisco, TRNENY, Marek, VOKURKA, Martin, PETRAK, Jiri, KLENER, Pavel. Downregulation of deoxycytidine kinase in cytarabine-resistant mantle cell lymphoma cells confers cross-resistance to nucleoside analogs gemcitabine, fludarabine and cladribine, but not to other classes of anti-lymphoma agents. Mol Cancer, 2014, Jun 27;13:159. doi: 10.1186/1476-4598-13-159. (IF 5.780), práce popisující mechanizmy lékové rezistence u agresivních lymfomů; spolupráce 1.LF+ VFN.

 

Pavel Otáhal, Dana Průková, Vlastimil Král, Milan Fabry, Lucie Latečková, Marek Trněný & Pavel Klener. Lenalidomide enhances anti-tumor functions of Chimeric Antigen Receptor modified T-cells. OncoImmunology. 2015, DOI: 10.1080/2162402X.2015.1115940. (IF 6.885), popisuje mechanizmus nových léků v imunoterapii lymfomů; spolupráce mezi 1.LF a VFN.

 

Klanova M, Andera L, Soukup J, Svadlenka J, Benesova S, Brazina J, Prukova D, Vejmelkova D, Jaksa R, Helman K, Vockova P, Lateckova L, Molinsky J, Maswabi B, Alam M, Kodet R, Pytlík R, Trneny M, Klener P Jr. Targeting of BCL2 family proteins with ABT-199 and homoharringtonine reveals BCL2- and MCL1-dependent subgroups of diffuse large B-cell lymphoma. Clin Cancer Res. 2015 Oct 14. pii: clincanres.1191.2015. (IF 8.751), jedná se o jednu z kolekce prací studující terapeutické možnosti lymfomů; spolupráce mezi 1.LF a VFN.

Shuying He, Saima Limi, Rebecca S. McGreal, Qing Xie, Lisa A. Brennan, Wanda Lee Kantorow, Juraj Kokavec, Romit Majumdar, Harry Hou, Jr, Winfried Edelmann, Wei Liu, Ruth Ashery-Padan, Jiri Zavadil, Marc Kantorow, Arthur Skoultchi, Tomas Stopka, and Ales Cvekl. Chromatin remodeling enzyme Snf2h/Smarca5 regulates embryonic lens differentiation and denucleation. Development. 2016 Jun 1;143(11):1937-47. doi: 10.1242/dev.135285. (IF 6.231), popisuje využití myších modelů ke studiu epigenetických mechanizmů v průběhu vývoje čočky z očních kmenových buněk; spolupráce CZ-USA

Bokang Calvin Lenyeletse Maswabi, Jan Molinsky, Filipp Savvulidi, Tomas Zikmund, Dana Prukova, Diana Tuskova, Magdalena Klanova, Petra Vockova, Lucie Lateckova, Ludek Sefc, Jan Zivny, Marek Trneny, and Pavel Klener. Hematopoiesis in patients with mature B cell malignancies is deregulated even in patients with undetectable bone marrow involvement. Haematologica. 2016; 101:xxx, doi:10.3324/haematol.2016.151571 Published Ahead of Print on January 5, 2017. (IF 5.877), práce o patogenezi lymfomů spolupráce 1.LF+ VFN.

 

Pavel Klener, Eva Fronkova, Adela Berkova, Radek Jaksa, Halka Lhotska, Kristina Forsterova, Jan Soukup, Vojtech Kulvait, Jarmila Vargova, Karel Fiser, Dana Prukova, Mahmudul Alam, Bokang Calvin Lenyeletse Maswabi, Kyra Michalova, Zuzana Zemanova, Tereza Jancuskova, Sona Pekova and Marek Trneny. Mantle cell lymphoma-variant Richter syndrome: Detailed molecular-cytogenetic and backtracking analysis reveals slow evolution of a pre-MCL clone in parallel with CLL over several years. Int. J. Cancer. 2016, 139, 2252–2260. (IF 5.624), práce o patogenezi lymfomů, spolupráce mezi 1.LF a 2.LF UK.

 

Kokavec J, Zikmund T, Savvulidi F, Kulvait V, Edelmann W, Skoultchi AI, Stopka T. The ISWI ATPase Smarca5 (Snf2h) Is Required for Proliferation and Differentiation of Hematopoietic Stem and Progenitor Cells. Stem Cells. 2017 Jun;35(6):1614-1623. doi: 10.1002/stem.2604. (IF 6.281), popisuje využití myších modelů ke studiu normálních kmenových buněk krvetvorby; spolupráce CZ-USA

Maswabi BC, Molinsky J, Savvulidi F, Zikmund T, Prukova D, Tuskova D, Klanova M, Vockova P, Lateckova L, Sefc L, Zivny J, Trneny M, Klener P. Hematopoiesis in patients with mature B-cell malignancies is deregulated even in patients with undetectable bone marrow involvement. Haematologica. 2017 Apr;102(4):e152-e155. doi: 10.3324/haematol.2016.151571. (IF 6.372)


 

 

Celkový počet obhájených kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové a disertační práce): celkový počet = 7

Bakalářské práce (3)

Tereza Turková

Název: SWI2/SNF2 ATPázy se zaměřením na podrodinu ISWI: proteinové komplexy a myší modely pro jejich studium. Katedra a fakulta: Molekulární biologie a biochemie organismů, PřF, UK, 2014. Vedoucí práce: Prof. Stopka

Marko Tichý

Název: Mechanismy a regulace liniové determinace v hematopoetické kmenové buňce. Katedra a fakulta: Buněčná biologie, PřF, UK, 2016. Vedoucí práce: Prof. Stopka

Petra Tauchmanová

Název: Význam somatických mutací u CLL. Katedra a fakulta: Buněčná biologie, PřF, UK, 2016. Vedoucí práce: Prof. Stopka

Diplomové práce (2)

Chia-Ling Chen

Název: Distribution of c-Kit Receptor on Hematopoietic Cells and its Downregulation by Stem Cell Factor. Katedra a fakulta: National Pingtung University of Science and Technology, Tchaj-wan, 2014. Vedoucí diplomové práce: Ko-Tung Chang, Ph.D. a prof. Nečas (1. LF UK)

Tereza Turková

Název: Vývoj myšího modelu pro studium chromatinu remodelačního genu Smarca5 (Snf2h). Katedra a fakulta: Biologie, Imunologie, PřF, UK, 2016. Vedoucí diplomové práce: Prof. Stopka

Disertační práce (2)

Petra Bašová

Název: Studium mechanismů agresivity akutní myeloidní leukemie v myším modelu nesoucím mutace genů Spi1 (PU.1) a Trp53. Katedra a fakulta: Biochemie, PřF, UK, 2014. Školitel: prof. Stopka

Anna Jonášová

Název: Patofyziologické aspekty myelodysplastického syndromu ve vztahu k efektu cílené imunomodulační a demetylační terapie. Fakulta: 1LF, UK, 2015. Školitel: prof. Stopka

Publikační výstupy a jiné dosažené výsledky hlavního řešitele a juniorských řešitelů (viz. příloha A3.Formulář – „Junior“).

Pedagogický materiál, knihy a učebnice ve vztahu k navržené tématice (1)

A.Laslo P., Stopka T.: Transcriptional and epigenetic regulation in the development of myeloid cells: normal and diseased myelopoiesis. Book Chapter, 2014. “Epigenetics and Human Health” vydavatelství: Springer

Vědecká ocenění:

Scientia foundantion award 2013/14

RNDr. Petra Bašová, Ph.D. ze skupiny doc. Stopky.

Za vynikající výsledky publikované v časopise Oncogene 2014 na téma Agresivní akutní myeloidní leukemie u myší s PU.1/p53 mutací.

Mgr. Karina Vargová, Ph.D. ze skupiny doc. Stopky.

Za vynikající výsledky publikované v disertační práci s názvem Role onkogenní mikroRNA-155 a proto-onkogenu MYB u chronické lymfatické leukémie.

Studentská vědecká konference 1. LFUK

Mgr. Kateřina Faltusová ze skupiny prof. Nečase, 1. cena v kategorii studentů Ph.D. – teoretické sekci 15. konference SVK, květen 2014 (rozšířený abstrakt, otištěný ve sborníku z SVK konference, ISBN 978-80-7492-150-6).

Cena České hematologické společnosti za nejlepší publikaci v oboru za rok 2015 obdržela MUDr. Magdalena Klánová za práci: Targeting of BCL2 family proteins with ABT-199 and homoharringtonine reveals BCL2- and MCL1-dependent subgroups of diffuse large B-cell lymphoma. Clin Cancer Res. Clin Cancer Res. 2016 Mar 1;22(5):1138-49. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-15-1191.


Pořádané odborné akce: 

Genes, Genetics & Genomics (G3) 2012. International Symposium on Gene Regulation in Normal and Pathologic States.

Genes, Genetics & Genomics (G3)  2013. International Symposium on Gene Regulation in Normal and Pathologic States.

Genes, Genetics & Genomics (G3) 2014. International Symposium on Gene Regulation in Normal and Pathologic States.

Genes, Genetics & Genomics (G3) 2014. John Strouboulis

Genes, Genetics & Genomics (G3) 2015: Frank Rosenbauer, Peter Valent, Josef T Prchal

Genes, Genetics & Genomics (G3) 2016: Michael Deininger and Eric Bouhassira

Genes, Genetics & Genomics (G3) 2017: Britta Will, Meritxell Alberich Jorda, Annalisa di Ruscio, Gerhard Behre, Sheela Abraham, Martin Kortüm, Jaroslav Doležel

Genes, Genetics & Genomics (G3) 2018: Satu Mustjoki, Andreas Burchert, Ingo Roeder, Leylah Drusbosky

http://g3.lf1.cuni.cz/

Semináře UNCE (2x ročně)

 
počet zobrazení: 1494 poslední aktualizace: lvysa, 04.04.2018
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.