1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova UNCE 204021
25.01.2013

Cíle

Cíl 1. Studium role genové transkripce a remodelace chromatinové struktury v diferenciaci kmenových buněk a příprava dalších myších transgenních modelů.

 

Cíl 2. Studium molekulárních mechanizmů transplantace krvetvorných kmenových buněk a mechanizmů buněčné transdiferenciace.

 

Cíl 3. Vývoj a studium myších modelů xenotransplantace lidských nádorových buněk leukemií a lymfomů a jejich následná fenotypová charakterizace ve vztahu k pochopení mechanizmů vybraných tumor-specifických terapeutik.

 

Cíl 4. Studium kmenových buněk ve vztahu k doplňování defektů rozličných tkání.